Aktualizacja Comodo 08.06.19r.

Aktualizacja 08.06.19r.

Comodo wprowadziło kolejną aktualizację platformy ITarian oraz konsoli EM. Do najważniejszych zmian i nowości należą:

Aktualizacja EM:

 • bulk installation packages dla systemów Linux
 • ulepszono „Okna konserwacji” (ang. Maintenance window)
 • ulepszono filtrowanie logów wykonywanych zdarzeń

Aktualizacja Bezpieczeństwa :

 • powiązanie Comodo Endpoint Detection and Response (EDR) do urządzenia z poziomu interfejsu EM
 • dodana funkcja ponownego sprawdzania obiektów przeniesionych do kwarantanny (automatycznie)
 • dodatkowe ustawienia wirtualnego pulpitu
 • zatrzymanie i blokowanie sesji wirtualnego pulpitu w wygenerowanym numerem PIN.
 • ustawienie czasu wygaśnięcia zatrzymanej sesji wirtualnego pulpitu
 • automatyczne uruchamianie wirtualnego pulpitu podczas zalogowania do systemu
 • dodano logi antywirusa w sekcji „Security Dashboards”
 • dodanie pełnego drzewa procesów dla aplikacji zwirtualizowanych w kontenerze (ang. „Containment”

Narzędzia Zdalne

 • dodanie możliwości pobierania wielu folderów z narzędzia „File Explorer” (Remote Tools > File Explorer)
 • zapisywane logi dla transferu plików
 • przekazywanie parametrów dla niestandardowych skryptów w monitorach
 • naprawiono problemy:
  • z połączeniem zdalnym
  • ‘Device not ready’
 • statusem aktywności w aplikacji zdalnego dostępu

Aktualizacja Comodo Client Security:

Windows

 • funkcja pominięcia plików przez skanera antywirusowego, które czas będzie dłuższy niż 5 min
 • nowa reguła instalowania plików .msi poprawiająca bezpieczeństwo
 • dodanie funkcji szybkiego włączenia/ wyłączenia modułu HIPS z poziomu Comodo Client Security

Linux

 • dodanie zarządzania uprawnieniami dostępu dla urządzeń USB