Aktualizacja Comodo 13.07.19r.

Comodo wprowadziło kolejną aktualizację platformy ITarian oraz konsoli EM. Do najważniejszych zmian i nowości należą:

Aktualizacja EM:

Endpoint Manager Core

Lokalne punkty końcowe mogą być używane od teraz jako serwery proxy z których inne punkty końcowe mogą pobierać pakiety instalacyjne i aktualizacje baz danych. Z tą funkcją można rozpowszechniać następujące pakiety:

 • Comodo Communication Client
 • Comodo Client Security
 • Aktualizacje baz wirusów

Naprawiono problemy:

 • automatycznym wyzwalaniem procedur mimo że funkcja jest wyłączona w ustawieniach monitora, połączeniem klienta komunikacyjnego w MacOS,
 • wyświetlaniem okien konserwacji jako „wyłączony” mimo, że jest ustawiony w interwale czasowym,
 • śledzeniem lokalizacji w urządzeniach mobilnych,
 • serwerami pobierania, niespójnościami tłumaczenia,
 • aktualizacja strony z wspieralnymi systemami.

Aktualizacja bezpieczeństwa :

 • Wykluczenia z wirtualizacji nośników wymiennych,
 • Ustawienia własnych „zastrzeżeń” dla pulpitu wirtualnego,
 • Zastępowanie ustawień wirtualnego pulpitu przez użytkownika,
 • Opcja blokady dostępu do ustawień w Comodo Client Security poza dostępem do wirtualnego pulpitu.

Ulepszenia:

 • Automatyczne aktualizacje wyłączone domyślnie w Comodo Client Security,
 • Nowe ustawienie, które określa, co Comodo Client Security powinien zrobić, jeśli aplikacja próbuje utworzyć / zmodyfikować usługę, wpis automatyczny lub zaplanowane zadanie.

Zdalny dostęp

Nowe funkcje:

 • Wysyłanie folderów w aplikacji zdalnego dostępu,
 • Kontrola przesyłania plików oparta na uprawnieniach.
 • Naprawione błędy z połączeniem MacOS ze zdalnym dostępem

Comodo Client Security

Windows

Nowe funkcje:

 • Opcja blokady dostępu do ustawień w Comodo Client Security poza dostępem do wirtualnego pulpitu,
 • Ulepszenie polityki haseł dla wirtualnego pulpitu,
 • Domyślna reguła uniemożliwiająca instalację pakietów msi w wierszu poleceń
 • Wykluczenia z wirtualizacji dla nośników wymiennych,
 • Rozszerzone logi wirtualnego pulpitu.

Naprawiono błędy:

 • Naprawiono problemy z: przerywaniem pełnego skanowania, dodawaniem limitu czasu trwania sesji wirtualnego pulpitu, problemów wewnętrznych procesów, problemy z wyświetlaniem ikony CCS, usługą na Windows Server 2012

Zdalny monitoring i zarządzanie

Naprawione problemy:

 • Problemy z usługą RMM, fałszywymi alertami oraz nieprawidłowych wyników w monitorowaniu.

Patch Management

Naprawiono problemy:

 • Problemy z wyświetlaniem znaków języka rosyjskiego, ładowaniem zainstalowanych aplikacji, wyświetlaniem aktualnych aktualizacji dla aplikacji.

Service Desk

 • logi wzbogacone o czas akcji