Aktualizacja Comodo 21.01.2020r.

Aktualizacja 21.01.20r.

Comodo wprowadziło kolejną aktualizację platformy ITarian oraz konsoli EM. Do najważniejszych zmian i nowości należą:

Endpoint Manager Core

Nowe funkcje

 • Obsługa Mac OSX Catalina

Menedżer punktów końcowych obsługuje teraz system Mac OSX 10.15 Catalina

 • Ulepszone procesy dla starych i powielanych urządzeń

Zmiany wprowadzone do listy urządzeń, aby pomóc administratorom w identyfikacji i obsłudze starych/duplikowanych urządzeń.

 • Wykrzyknik dodany do starych/duplikatów urządzeń na liście urządzeń
 • Logi audytu tworzone po usunięciu starego/duplikowanego urządzenia
 • Nowy filtr dodany do listy urządzeń dla starych/duplikowanych urządzeń
 • Dostosuj czas, jaki musi upłynąć, zanim urządzenie zostanie oznakowane jako „stare”.
 • Dostosuj czas, jaki musi upłynąć, zanim Endpoint Manager usunie stare urządzenia
 • Nowe opcje usuwania zduplikowanych urządzeń.

Synchronizacja działu z Service Desk

Użytkownicy mogą teraz wybrać działy oznaczone jako 'Public’ w Service Desk podczas konfigurowania ustawień alarmów lub podczas wysyłania biletu za pomocą ikony zasobnika CCC.

 • ‘Configure departments for ticket submission’ dodane do „Profiles” > „UI Settings” > ” GeneralSettings ” > „Show communication client tray icon”. Pozwala to administratorom na wybór działów, do których użytkownicy mogą wysyłać zgłoszenia poprzez ikonę CCC tray.
 • Nowa opcja przycisku synchronizacji dodana do ‘Alerts’ > ‘Alert Settings’. Poprawki wprowadzone w polu ’ Open tickets under ’.

Przekazanie logów CCC do narzędzia SIEM

Możesz teraz przekazywać logi CCC na serwer SIEM, emulując funkcję już dostępną dla CCS.

 • Wybierz, które logi CCC są przechowywane lokalnie.
 • Dodaj nowe opcje do zakładki ‘Profiles’ > ‘Logging Settings’ > ‘Communication Client’, które umożliwiają przekazywanie logów na wybrane serwery.

Tryb Dark Mode dla klientów iOS MDM Client na urządzeniach z systemem iOS 13+ można teraz przełączyć na Dark Mode.

Poprawki błędów

 • Naprawiono kwestię wyświetlania „Daily” jako wartości dla kolumny harmonogramu, w której procedura nie jest zaplanowana.

Bezpieczeństwo

Nowe funkcje

Data Loss Prevention:

 • Nowe skany wykrywające pozwalają na audyt i kontrolę wrażliwych danych w sieci. Reguły wykrywania umożliwiają skanowanie w poszukiwaniu określonych typów dokumentów i wzorów oraz tworzenie wykluczeń skanowania. Dodano także dzienniki skanowania wykrywającego.

Ulepszenia

 • Podziel skanowanie „Nierozpoznanych i poddanych kwarantannie plików” na 2 oddzielne skanowania. Pozwala to administratorom na uruchamianie wysoce ukierunkowanych skanów, które są dostosowane do ich potrzeb.

Poprawki błędów

 • Naprawiono problem braku „Quarantined Files Scanning” w sekcji Antivirus -> Skanowanie w starych niestandardowych profilach.

Remote Control

Nowe funkcje

 • Dodano możliwość anulowania wysyłania lub pobierania plików w trakcie realizacji w funkcji przesyłania plików
 • Dodano możliwość przeciągania i upuszczania plików pomiędzy komputerami lokalnymi i zdalnymi
 • Dodano możliwość zaznaczania i usuwania wielu plików
 • Dodano możliwość wyszukiwania i sortowania plików i folderów
 • Okno dialogowe transferu plików zamyka się teraz automatycznie po zakończeniu transferu
 • Dodano obsługę Mac OSX Catalina

Zdalny monitoring i zarządzanie

Poprawki błędów

 • Naprawiono problem usługi RMMS z wykorzystaniem łącza do pobrania architektury x86 dla aplikacji x64 podczas przeprowadzania operacji aktualizacji oprogramowania
 • Naprawiono błąd działania usługi RMMS działającej na 25% CPU w sposób ciągły.
 • Naprawiono błąd polegający na tym, że bilety kontrolne nie są zamykane automatycznie, gdy wskaźniki spadną poniżej progu.

Patch Management

Nowe funkcje

 • Dodano status ” Reboot Pending ” do patch manager
 • Nowy status 'Reboot Pending’ informuje o konieczności ponownego uruchomienia urządzenia, aby poprawka zaczęła działać.

Poprawki błędów

 • Naprawiono kwestię niekompletnych logów dla instalacji aplikacji osób trzecich.
 • Naprawiono problem awarii procedury naprawczej w systemie Microsoft OneDrive.

Comodo Client Security

Windows

Nowe funkcje

 • Podzielenie skanowania „Nierozpoznanych i poddanych kwarantannie plików” na dwa oddzielne skanowania
 • Zaplanuj skanowanie antywirusowe w określone dni tygodnia.

Data Loss Prevention:

Nowe skany wykrywające pozwalają na audyt i kontrolę wrażliwych danych w sieci. Reguły wykrywania umożliwiają skanowanie w poszukiwaniu określonych typów dokumentów i wzorów oraz tworzenie wykluczeń skanowania. Dodano również dzienniki skanowania wykrywającego.

Poprawki dotyczące podatności i wykorzystania

 • Określenie poziomu podpisu cyfrowego w nowo utworzonym procesie systemowym.
 • Zidentyfikuj proces nadrzędny każdego nowego procesu systemowego.

Poprawki błędów

 • CCS nie powoduje już, że operacje przywracania systemu utknęły w miejscu „Przywracanie systemu to przywracanie rejestru”.
 • Naprawiony błąd, który uniemożliwiał użytkownikom zapisywanie dokumentów programu Excel do folderu sieciowego podczas pracy systemu CCS 11.5.
 • Naprawiony błąd, który powodował nieprawidłowe działanie sterowania urządzeniem po włączeniu skanowania nośników wymiennych.

Naprawiony błąd, który powodował opóźnienia i błędy aplikacji przy włączonym zabezpieczaniu.

 • Poprawiono problem, który powodował zamrożenie niektórych urządzeń w przypadku zainstalowania CCS 11.6.1.7849.
 • Naprawiony błąd, który powodował, że CCS zgłaszał wszystkie pliki zeskanowane przez CCE jako „Nierozpoznane”, zamiast ich rzeczywistej oceny zaufania.
 • Poprawiono nieprawidłowe znaczniki czasu po uruchomieniu aktualizacji DB reputacji Comodo.
 • Naprawione problemy, które powodowały wysokie zużycie procesora i pamięci RAM przez cmdagent 11.7.0.7899.
 • Naprawiony błąd, który uniemożliwiał aktualizację CCS przez Squid, jeśli uwierzytelnianie było włączone.
 • Naprawiony błąd, który powodował, że po odinstalowaniu CCS w systemie Windows 10 program antywirusowy i zapora pozostawały w przestrzeni nazw Centrum Bezpieczeństwa WMI.

Portal

Nowe funkcje

 • W ramach poprawy bezpieczeństwa naszej platformy i kont naszych klientów, od teraz obowiązkowe jest stosowanie mechanizmu dwuczynnikowego uwierzytelniania.
 • Produkt 'Secure DNS Filtering’ przemianowany na 'Comodo Secure Internet Gateway’.

Poprawki błędów

 • Naprawiono problem braku możliwości wygenerowania raportu wykonawczego programu antywirusowego Windows.
Tagged: Tagi: