Aktualizacja Comodo 16.07.2020r.

Aktualizacja 16.07.20r.

Comodo wprowadziło kolejną aktualizację platformy ITarian oraz konsoli EM. Do najważniejszych zmian i nowości należą:

Endpoint Manager Core

Nowe funkcje

 • Powiadomienie o płatności Zróżnicowanie w zależności od ról

Od tej pory tylko użytkownicy z rolą administratora będą widzieć powiadomienia o sprawach dotyczących płatności. Użytkownicy z rolą „User” nie będą widzieć żadnych powiadomień o fakturach lub płatnościach.

 • Logi akcji użytkownika

Wszystkie działania użytkownika zostaną wymienione na stronie „Audit Logs”. Tworzenie nowego użytkownika

 • Wysyłanie e-mail z informacją o odzyskaniu hasła
 • Zmiana nazw użytkowników
 • Importowanie użytkowników
 • Usuwanie użytkowników
 • Tworzenie nowych grup użytkowników
 • Zmiana nazwy grup użytkowników
 • Usuwanie grup użytkowników
 • Dodawanie użytkowników do grup
 • Usuwanie użytkowników z grup
 • Eksport do CSV (Lista użytkowników)
 • Eksport do CSV (Lista grup użytkowników)

Tutaj znajdziesz instrukcje od producenta tych zmian.

 • Wi-Fi Network Restriction for iOS Devices

Urządzenia z systemem iOS mogą być zmuszone do korzystania wyłącznie z dozwolonych sieci Wi-Fi.

Tutaj znajdziesz instrukcje od producenta tych zmian.

Poprawki błędów

 • Naprawiono problem braku automatycznego uruchamiania ITSMService.exe po ponownym uruchomieniu systemu Windows 7.
 • Naprawiono problem firmy/grupy filtrującej nie działającej w sekcji „Global Software Inventory„.

Bezpieczeństwo

Nowe funkcje

 • Możliwość zmiany tła VD – (profil Windows (CCS rebranding)): Możliwość zmiany tła Wirtualnego pulpitu)

Tutaj znajdziesz instrukcje od producenta tych zmian.

 • Access Scope Role shows Containment items from Other companies: Strona logów „Containment”: Wdrożenie Drzewa urządzeń

Poprawki błędów

 • Naprawiono problem resetowania filtrów drzewa urządzeń podczas nawigacji pomiędzy zakładkami w sekcji „Security Dashboard”.

Zdalne monitorowanie i zarządzanie

Nowe funkcje

 • Monitor dysków

Funkcje monitorowania dysków są rozszerzone o poniższe warunki:

   • Użytkowanie dysku
   • Wolne miejsce pozostawione na dowolnym dysku

Tutaj znajdziesz instrukcje od producenta tych zmian.

Poprawki błędów

 • Naprawiono problem z predefiniowaną procedurą skryptu o nazwie „Uninstall and reinstall Communication Client„, która jest nieaktualna i nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

Zarządzanie poprawkami

Nowe funkcje

 • Ulepszenia w zakresie pomocy technicznej dla aplikacji Windows obsługiwanych przez strony trzecie

System Windows Third Party Patch Management sprawdza teraz również aplikacje zainstalowane w folderze „C:\\Użytkownicy \Użytkownicy \AppData\” oprócz „C:\Pliki programu\”. Od teraz będziesz mógł wyszukiwać i zarządzać kolejnymi poprawkami innych firm dla swoich urządzeń.

Tutaj znajdziesz instrukcje od producenta tych zmian.

 • Widgety do zarządzania podatnościami w Dashboardzie

Wprowadzamy 2 nowe widgety do tablicy rozdzielczej dla typowych zagrożeń i ekspozycji (Vulnerabilities and Exposures). Od teraz będziesz mógł śledzić luki na stronie Dashboard->Compliance.

 • Top 5 najsłabszych urządzeń według liczby podatności na zagrożenia
 • Top 5 Podatności według liczby urządzeń

Tutaj znajdziesz instrukcje od producenta tych zmian.

 • Widżet statusu łatania punktów końcowych w Dashboardzie

Teraz pod Dashboard->Compliance został dodany Widżet statusu łatania punktów końcowych. Będziesz mógł łatwo śledzić statusy łatania systemu operacyjnego dla swoich urządzeń z tego widżetu.

Tutaj znajdziesz instrukcje od producenta tych zmian.

Remote Control

Poprawki błędów

 • Naprawiono problem „możliwości zdalnego dostępu do serwerów, na których wyłączony jest moduł RC”.
 • Naprawiono problem „wskaźnik myszy nie jest widoczny przy próbie wykonania zdalnego sterowania/pulpitu”.

Portal

Poprawki błędów

 • Naprawiono problem „nie działającego automatycznego przekierowania na SD podczas logowania do Portalu w innej przeglądarce”.
 • Naprawiono kwestię „pokazywanie ceny w e-mailach z fakturami nie jest prawidłowe”.

Comodo Client Security

Windows

Nowe funkcje

 • Możliwość zmiany tła w Virtual Desktop.

Tutaj znajdziesz instrukcje od producenta tych zmian.

 • Ulepszony CisCleanupTool

Tutaj znajdziesz instrukcje od producenta tych zmian.

 • Obsługa zdarzeń PreVolumeMount w zakresie funkcji Device Control i Auto Scan
 • Jednostka wirtualizacyjna FS – Testowanie

Zapobieganie utracie danych (DLP):

 • Eksport HTML dla wszystkich tabel logów obecnych w widoku logów.

Poprawki podatności:

 • Aktualizacja kwarantanny i usunięcie przepływu plików w celu wykrycia podpisu AV

Poprawki błędów

 • Problemy z wydajnością CCS – powolny interfejs użytkownika i powolne tempo skanowania

APPENDIX

Nowe Wersje Klienta:

Windows

Communication Client: 6.37.38821.20070

Client – Security: 12.4.0.8311

Remote Control: 6.37.38738.20070

Endpoint Detection and Response: 2.3.0.195

MacOS

Communication Client: 6.37.38604.20070

Client – Security: 2.4.4.851

Remote Control: 6.37.38735.20070

iOS Mobile Device Management Client: 1.3.0

Android Mobile Device Management Client: 6.16.0.12

Linux Communication Client: 6.28.26228.19060

Client – Security: 2.2.1.501