Aktualizacja Comodo 24.09.2020r.

Aktualizacja 24.09.20r.

Comodo wprowadziło kolejną aktualizację platformy ITarian oraz konsoli EM. Do najważniejszych zmian i nowości należą poniższe wartości oraz język polski dostępny z poziomu konsoli ITSM od Comodo:

Endpoint Manager Core

Nowe funkcje

 • Wsparcie dla Centos 8.x

Endpoint Manager obsługuje teraz w pełni urządzenia z systemem operacyjnym CentOS 8.x. Będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji programu ITarian Communication Agent oraz Comodo Client Security dla Linux’a.

 • Wsparcie dla Ubuntu 20.x  

Endpoint Manager obsługuje teraz w pełni urządzenia z systemami operacyjnymi Ubuntu 20.x. Będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji programu ITarian Communication Agent oraz Comodo Client Security dla Linux’a.

 • Wsparcie dla Debian 9.x-10.x

Endpoint Manager w pełni wspiera teraz urządzenia z systemem operacyjnym Debian 9.x-10.x. Będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji programu ITarian Communication Agent oraz Comodo Client Security dla Linux’a.

Poprawki błędów

 • Naprawiono problem użycia pamięci w usługach ITSMS i system wyłącza się na portalu.
 • Naprawiono problem opóźnień w przeszukiwaniu listy urządzeń w portalu, zatrzymuje się podczas wyszukiwania.
 • Naprawiono problem darmowych CAVM zawartych w opłaconych rachunkach na portalu Endpoint Manager.
 • Naprawiono problem braku możliwości używania chińskich znaków przy dodawaniu nowych pozycji do Zmiennych grup plików.
 • Naprawiono problem z nieprawidłowym tłumaczeniem na język koreański.
 • Naprawiono problem braku możliwości włączenia 2FA w portalu EM.
 • Naprawiono problem automatycznej aktualizacji oprogramowania Communication Client i Comodo – Client Security…
 • Naprawiono problem z nieprawidłowym formatem czasu w raporcie Audit Logs – Zdalnej Kontroli eksportowanym do CSV.
 • Naprawiono problem niespodziewanego zakończenia usługi ITSMS.

Bezpieczeństwo

Nowe funkcje

 • Podczas zgłaszania statusu skanowania AV należy oddzielić pełne/szybkie skanowanie od niestandardowego (nierozpoznanego) typu skanowania: Celem tej funkcji jest umożliwienie zobaczenia na stronie antywirusowej podanych nazw skanów niestandardowych. Po wykonaniu tej funkcji użytkownicy będą mogli zobaczyć niestandardową nazwę skanowania i wyszukiwać według nazwy niestandardowej.

Zapobieganie utracie danych

Role Management Update for DLP

Celem tej funkcji jest stworzenie nowej strony o nazwie „Data Protection Templates”. Po tej funkcji, użytkownicy będą mogli przeglądać sekcje „Wzorce” i „Statyczne słowa kluczowe” (które znajdują się pod stroną „System Templates”).

Ulepszenia

Security Dashboards, Refactor Audit logs: Stare/nowe wartości dla sekcji Containment

Poprawki błędów

 • Naprawiono problem „Lista urządzeń pokazuje urządzenia z systemem Android z przestarzałym systemem AV DB”.
 • Naprawiono problem „Zdarzenia podsystemów bezpieczeństwa nie są aktualizowane na instancji USA”.
 • Naprawiono problem niestosowania filtra drzewa urządzeń podczas nawigacji pomiędzy zakładkami w Security Dashboard
 • Naprawiono problem Błędu 403 na stronie „Lista plików” w części „Szczegóły urządzenia”, gdy zezwolenie „security.application-control” jest wyłączone.
 • Naprawiono błąd 403 na stronie „Antivirus” w części „Device details” (Szczegóły urządzenia), gdy wyłączone jest uprawnienie „security.actions.change-rating”.

Zdalne monitorowanie i zarządzanie

Poprawki błędów

 • Naprawiono problem braku możliwości dodawania warunków dotyczących adresów URL dla stron internetowych w ramach Monitorów.

Zarządzanie aktualizacjami

Poprawki błędów

 • Naprawiono problem ciągłego awaryjnego działania RMMService.exe podczas operacji skanowania plików.
 • Naprawiono problem awarii aplikacji RMMService.exe podczas skanowania brakujących poprawek z zainstalowanym najnowszym agentem ITSM 6.37.38821.20070.

Raportowanie

Poprawki błędów

 • Naprawiono problem dotyczący struktury raportu „Executive managed Devices” i „Executive Windows Antivirus”.
 • Naprawiono kwestię „Braku danych o zgłoszeniach w raporcie z ticket’u”.

Comodo Client Security 

Windows

Nowe funkcje

 • Weryfikacja praw dostępu użytkownika dodana do menu interfejsu użytkownika ustawień zaawansowanych. Dodano typy dostępu „Comodo Dialog i Windows UAC”. Użytkownicy powinni udowodnić swoje prawa dostępu.

Data Loss Prevention:

Ulepszenia typów dokumentów dla reguł wyszukiwania:

 • Obsługa różnych tekstów w formacie Unicode
 • Obsługa formatu DOCX
 • Obsługa formatu HTML

Ulepszenia typów wzorców dla reguł wyszukiwania:

 • Tworzenie podstawowego wzoru „plain regex”
 • Dodatkowe predefiniowane wzorce – Turecki numer identyfikacyjny obywatelstwa
 • Dodatkowe predefiniowane wzorce – Numery ścieżek kart kredytowych
 • Dodatkowe predefiniowane wzorce – kod źródłowy (C,C++,C#,PHP itp.)

Linux

Nowe funkcje

 • Support for Ubuntu 20.4, Debian 9, Debian 10

Client Security dla Linuksa obecnie w pełni wspiera urządzenia z systemami operacyjnymi Ubuntu 20.4, Debian 9, Debian 10.

Portal

Poprawki błędów

● Naprawiono problem „Problemy z integracją z portalem C1 Secure Email Gateway”.

● Naprawiono problem, że „data wygaśnięcia licencji SEG jest inna na C1 niż CAM”.

● Naprawiono problem „Nie ma biletu, gdy widziany jest alarm wygaśnięcia SLA”.

Service Desk

Nowe funkcje

● Ustawienie ekranu kategorii biletu, pole Podkategoria jest sortowane alfabetycznie

● Wyłączenie opcji „Is Billable” w sekcji „Add Work Time in Service Desk”.

● Dodanie nowych języków po stronie SD do obsługi na portalu

○ Arabski

○ Chiński (Tajwan)

○ Polski

○ Rumuński

○ Hiszpański

○ Koreański

APPENDIX

Nowe Wersje Klienta:

Windows Communication Client : 6.37.38821.20070

Windows Comodo Client – Security: 12.4.0.8311

Windows Remote Control : 6.37.38738.20070

Endpoint Detection and Response: 2.3.0.195

macOS Communication Client: 6.37.38604.20070

macOS Comodo Client – Security : 2.4.4.851

macOS Remote Control: 6.37.38735.20070

iOS Mobile Device Management Client : 1.3.0

Android Mobile Device Management Client: 6.16.0.12

Linux Communication Client: 6.28.26228.19060

Linux Comodo Client – Security: 2.2.1.501