Aktualizacja Comodo 18.03.2021r.

Aktualizacja 18.03.21r.

Comodo wprowadziło kolejną aktualizację platformy ITarian oraz konsoli EM. Zmiany i nowości zobaczysz poniżej.

Endpoint Manager Core

Nowe funkcje

 • Usunięto fokus z przycisku „Uruchom ponownie”.

Możliwość usunięcia fokusu klawiatury z przycisku „Reboot Now”. Po zastosowaniu tej funkcji, nawet jeśli użytkownik przypadkowo naciśnie dowolny klawisz na klawiaturze, punkt końcowy nie zostanie zrestartowany. Użytkownicy muszą wybrać i zastosować opcje restartu.

 • Dodano *msedge.exe do grupy plików przeglądarek internetowych

Możliwość wprowadzenia nowej zmiennej Microsoft Edge Browser na stronie „File Group Variables”. Po wprowadzeniu tej funkcji użytkownicy będą mogli korzystać z nowej zmiennej Microsoft Edge Browser zgodnie z ich potrzebami.

 • Wsparcie dla MacOS 11

Endpoint Manager teraz w pełni wspiera urządzenia z systemem operacyjnym MacOS 11. Będzie można korzystać z wszystkich funkcji ITarian Communication Agent i Comodo Client Security dla tej dystrybucji MacOS.

 • Wsparcie dla Android 11

Endpoint Manager teraz w pełni wspiera urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android 11.

Poprawki błędów

 • Naprawiono problem z nietrwałym zachowaniem aplikacji Android MDM.
 • Naprawiono problem z niewykrywalnością tych samych plików na wielu serwerach.
 • Naprawiono problem niemożności klonowania profili w sekcji Maintenance Window.
 • Naprawiono problem niemożności eksportowania listy urządzeń w CSV przy użyciu Firefox.
 • Usunięto problem braku uruchamiania zaplanowanych procedur podczas okna konserwacji.
 • Usunięto problem braku możliwości dezinstalacji agenta komunikacyjnego.
 • Usunięto problem wyświetlania usuniętych firm w sekcji Wybór klienta w raportach Beta.

Bezpieczeństwo

Nowe funkcje

 • Wirtualny pulpit wspiera możliwość ustawienia limitu czasu dla zakończenia nieaktywnej sesji

Możliwość auto-pauzy sesji Virtual Desktop, jeśli sesja nie zostanie aktywowana w podanym okresie czasu.

Data Loss Prevention

 • Reguła zrzutu ekranu

Możliwość ograniczenia użytkownikom możliwości wykonywania zrzutów ekranu i rejestrowania wykonywanych czynności zgodnie z ich preferencjami.

Zdalne monitorowanie i zarządzanie

Nowe funkcje

 • Nowe metody wyzwalania monitorowania skryptów niestandardowych

Możliwość wprowadzenia nowej metody wyzwalania monitora, która generuje alarm w przypadku zmiany warunków, nawet gdy monitor jest w stanie 'ON’. Po wprowadzeniu tej funkcji użytkownicy będą mogli korzystać z tej metody wyzwalania, aby otrzymywać alerty, gdy ich monitor jest nadal w stanie 'ON’.

Poprawki błędów

 • Naprawiono problem z codziennym wykonywaniem procedur zaplanowanych na pierwszy lub ostatni dzień miesiąca.

Patch Management

Poprawki błędów

 • Naprawiono problem polegający na tym, że zaplanowane zadania zarządzania poprawkami systemu operacyjnego nie są wykonywane zgodnie z harmonogramem.

Comodo Client Security

WINDOWS

Nowe funkcje

 • Opcje hasła do pulpitu wirtualnego nie powinny być modyfikowalne przez użytkownika

Możliwość wyłączenia opcji hasła VDI i zrzeczenia się odpowiedzialności, gdy ustawienie „Allow user to override Virtual Desktop settings” jest włączone na portalu.

Ulepszenia

 • Obsługa sprawdzania plików w czasie rzeczywistym

Operacje oceny plików w czasie rzeczywistym zostały ulepszone, aby zapobiec sytuacji, w której zaufane pliki są oceniane jako „Nierozpoznane”.

Poprawki błędów

 • Naprawiono problem z Comodo Client – Security Agent wykrywający zaplanowane zadania jako nierozpoznane, jeśli zmienne środowiskowe są używane w opcjach zadania do uruchamiania zaufanych aplikacji.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że zainfekowane elementy nie były automatycznie czyszczone po zakończeniu pełnego skanowania.
 • Naprawiono problem aktualizacji bazy danych AV, która nie jest uruchamiana co godzinę przez harmonogram.
 • Naprawiono problem z Comodo Client – Security powodujący zawieszanie się innych aplikacji, gdy zainstalowane jest rozwiązanie DLP innej firmy.

DATA LOSS PREVENTION

 • Zasady wyszukiwania bazy danych

Możliwość tworzenia „dynamicznych” słów kluczowych, które są automatycznie aktualizowane przy każdym wyszukiwaniu w bazie danych.

 • Harmonogram wyszukiwania

Możliwość skonfigurowania harmonogramu dla reguł Discovery.

 • Dodatkowe predefiniowane wzorce

Dodatkowe predefiniowane wzorce zaimplementowane w CCS. Lista jest jak poniżej:

 • Turkish Nationality ID Number
 • Credit Card Track Numbers
 • Encrypted Archive
 • Encrypted Document
 • Source Code (C,C++,C#,PHP etc.)

Poprawki błędów

 • Naprawiono problem związany z nieprawidłowym rozpoznawaniem numerów kart kredytowych przez DLP.

Portal

NOWA FUNKCJA

 • Dodawanie informacji o firmie do faktury PDF

Możliwość dołączania do faktur informacji o podatku VAT firmy. Po wprowadzeniu tej funkcji użytkownicy będą mogli przeglądać i używać faktur z informacją o VAT zgodnie z własnymi potrzebami.

APPENDIX  

Nowe wersje klienta:

Windows Communication Client : 6.40.40080.21030

Windows Comodo Client – Security:12.7.0.8527

Windows Remote Control :6.37.38738.20070

Endpoint Detection and Response: 2.3.0.195

macOS Communication Client: 6.40.40078.21030

macOS Comodo Client – Security : 2.4.4.897

macOS Remote Control: 6.37.38735.20070

iOS Mobile Device Management Client : 1.3.0

Android Mobile Device Management Client: 6.17.0.9

Linux Communication Client: 6.38.39165.20090

Linux Comodo Client – Security: 2.3.1.540