Aktualizacja Comodo ITSM z 27.01.2018

Comodo wprowadziło kolejną aktualizację platformy Comodo One oraz konsoli ITSM. Do najważniejszych zmian i nowości należą:

– w poprzednio dodanych logach audytorskich doszły logi z połączeń Comodo Remote Control. Od teraz administratorzy mogą śledzić który administrator i z jakim komputerem łączył się oraz jak długo, za pomocą pulpitu zdalnego z narzędzia Comodo Remote Control.

– w ww. logach dodana została również opcja wyświetlania loga z czynności administratorów jakie wykonują w edycji profili. O tę możliwość wiele razy klienci pytali. Teraz już jest.

– oficjalne wsparcie dla Androida 7.x (KNOX).

– po raz kolejny została powiększona pula aplikacji firm trzecich do aktualizacji zdalnej za pomocą Patch Management – ponad 300.

– w platformie Comodo One pojawiła się opcja logów dotyczących logowania się do platformy i zmian w jej konfiguracji. Wcześniej takich logów nie było w ogóle w Comodo One.

– do tego jak zwykle przy aktualizacji nowe wersje agenta do komunikacji z konsolą (Comodo Client – Communication), programu antywirusowego (Comodo Client – Security) i klienta do zdalnego pulpitu (Comodo Remote Control) wprowadzające poprawki stabilności.