Aktualizacja Comodo 16.09.2021r.

Aktualizacja 16.09.21r.

Comodo wprowadziło kolejną aktualizację platformy ITarian oraz konsoli EM. Zmiany i nowości zobaczysz poniżej.

Endpoint Manager Core

Nowe funkcje

 • Wsparcie dla Windows 11

Endpoint Manager od teraz wspiera Windows 11.

 • Wersja Latest Stable
Wprowadzamy „Latest Stable” wersję w Ustawieniach aktualizacji agenta. Będziesz mógł wybrać „Latest Stable version” i upewnić się, że agent otrzyma aktualizację tylko wtedy, gdy nowsza wersja zostanie oznaczona jako „stabilna”.

 

 • Signed Bulk Packages
Od teraz będziesz mógł pobierać i wykonywać domyślnie podpisane pakiety zbiorcze, które zapobiegną komunikatom ostrzegawczym Microsoft Windows UAC podczas uruchamiania instalatora. Nadal będziesz mógł dostosować swoje pakiety zbiorcze do swoich potrzeb.

 

 • Restart control options for Comodo Client – Security Uninstallation
Opcje kontroli ponownego uruchomienia zostały dodane do kreatora deinstalacji programu Comodo Client – Security.

 

 • Export functionality for Global Software Inventory
Global Software Inventory można wyeksportować do csv.

 

 • Shortened URLs for Bulk Installation Package Links
Linki do wdrożeń i pakietów zbiorczych będą oferowane w skróconej formie w celu zwiększenia użyteczności i dystrybucji.

 

 • Android MDM Report
Raport Android MDM może być wygenerowany w sekcji raportów, zawierającej wiele informacji dotyczących urządzeń z systemem Android.

 

Ulepszenia

 • Linki do procedur „Service Availability Check” w Comodo Client – strona instalacji zabezpieczeń oraz na liście urządzeń
Od teraz będziesz mógł sprawdzić wymagania naszej zapory przed instalacją Comodo Client – Security.

 

 • Ostrzeżenie o braku dostępnego stanowiska licencyjnego Comodo AEP
Podczas wdrażania Comodo Client – Security agent do punktów końcowych, jeśli nie posiadasz wystarczającej ilości miejsc w Comodo AEP, pojawi się komunikat ostrzegawczy informujący, że system przełączy się na postpaid w przypadku nadwyżek.

 

 • Automatyczne przywracanie portalu Endpoint Manager ze stanu wstrzymania

Endpoint Manager teraz automatycznie wznawia proces przywracania konta, gdy konto jest wstrzymane z powodu bezczynności.

Poprawki błędów

 • Nie można dodać użytkownika do AEP w systemie macOS
 • Nie można zmienić właściciela dla grupy 20 urządzeń. Błąd serwera 502.
 • Problem z certyfikatem w pakietach instalacyjnych systemu macOS – pakiety można instalować TYLKO po ręcznym zatwierdzeniu przez użytkownika końcowego
 • Skanowanie aplikacji innych firm nie jest kończone
 • Błąd pozwalający na instalację CCS na punktach końcowych z systemami Linux i macOS pomimo wyłączonego rozszerzenia „Comodo Client – Security”.
 • Firmy nie są wyświetlane w raportach Beta
 • Pakiet masowej instalacji jest zablokowany w systemie Windows 10 21H1
 • Klucz licencyjny nie powinien być używany na wielu portalach

Security

Ulepszenia

 • Extend Predefined Antivirus Exclusions for Improved Performance
Pliki związane z Windows Update, Windows Security, Windows Group Policies i Windows User Profiles są wyłączone ze skanowania antywirusowego w celu zwiększenia wydajności. Wykluczenia te są włączone na wszystkich predefiniowanych profilach.

 

 • Ulepszenie Whitelisting

Whitelisting stał się łatwiejszy! Od teraz, jedyną rzeczą jaką musisz zrobić jest dodanie ścieżek do plików w „Global Whitelist” w domyślnej zmiennej grupy plików (domyślnie pustej), i voila! Wszystkie niezbędne wykluczenia zostały już wprowadzone w kilku komponentach związanych z bezpieczeństwem, takich jak Antivirus, Containment, HIPS i Firewall.

Ponadto, dodatkowe reguły białej listy dla często używanych aplikacji są dodawane do sekcji HIPS, Containment i Firewall w profilach domyślnych. Dodatkowe reguły są domyślnie wyłączone, ale w razie potrzeby można je włączyć.

Poprawki błędów

 • Nie można zmienić klasyfikacji plików w sekcji Autoruns za pośrednictwem portalu
 • Brakuje stronicowania dla Kontroli aplikacji

Remote Monitoring and Management

Poprawki błędów

 • Endpoint Manager sends New Infection Detected alert for the same item every time the item reported from the device

Patch Management

Poprawki błędów

 • W przypadku odrzuconych aplikacji występują operacje poprawek stron trzecich
 • Wyszukiwanie podatności CVE-2021-34527 w Comodo nie dało żadnych wyników.

Remote Control

Nowe funkcje

 • Multisesje do tego samego Endpoint’a
Remote Control obsługuje teraz wiele sesji, które mogą być otwarte do tego samego punktu końcowego w tym samym czasie. W ten sposób będzie można przejąć kontrolę nad tym samym punktem końcowym z różnych maszyn jednocześnie.

 

Comodo Client Security

Windows

Nowe funkcje

 • Ulepszenie programu CIS Report Tool
Od tej pory narzędzie CIS Report zbiera znacznie więcej różnego rodzaju danych, aby lepiej zrozumieć problematyczne obszary w momencie wystąpienia problemu. Ponadto, obecnie zbierane są również logi EDR.

 

 • Możliwość włączania/wyłączania reguł aplikacji HIPS i zapory sieciowej
Reguły HIPS i Firewall mogą być teraz wyłączone, co pozwoli użytkownikom na tymczasowe lub stałe wyłączenie reguł bez ich usuwania.

 

 • Opcja blokowania wykonywania skryptów SQL przez Virtualized OSQL i SQLCMD
Wykonywanie skryptów SQL przez niektóre aplikacje za pomocą OSQL i SQLCMD może być teraz blokowane.

 

 • Opcja Synchronous Local Verdict Server Lookup
Od teraz Comodo Client – Security może być skonfigurowany do synchronicznego wyszukiwania na lokalnym serwerze werdyktów, co zapewni, że plik będzie miał najbardziej aktualną ocenę.

 

 • Wyeliminowanie całego drzewa procesów zamiast pojedynczego procesu złośliwego oprogramowania
Od teraz, gdy wykryty zostanie złośliwy proces, całe drzewo procesów może zostać zakończone, zamiast tylko zakończenia złośliwego procesu

 

Poprawki błędów

 • Różne zachowanie dla aplikacji uruchomionej wewnątrz i na zewnątrz Containment (Kryptik nie działa w Containment)
 • Nie można wpisywać chińskich symboli w środowisku Containment

Portal

Ulepszenia

 • Tokeny API powinny być przekazywane do administratora konta, gdy powiązany personel jest usuwany.
Gdy token API jest generowany na koncie personelu (staff), może być nadal używany, nawet jeśli personel zostanie usunięty. Prawo własności tokena API jest teraz przekazywane do użytkownika zarządzającego kontem.

Poprawki błędów

 • Problem z płatnościami Acronis
 • Tabela statusu złośliwego oprogramowania zawiera nieprawidłowe dane w raporcie programu Executive Windows Antivirus Report

APPENDIX

Nowe wersje agentów:   

Windows Communication Client : 6.42.40854.21090

Windows Comodo Client – Security: v12.8.1.8597 (poprzednia wersja)

Windows Remote Control : 6.42.40803.21090

Windows Endpoint Detection and Response Client: 2.3.1.200

macOS Communication Client: 6.42.40864.21090

macOS Comodo Client – Security : 2.4.4.897 (poprzednia wersja)

macOS Remote Control: 6.42.40804.21090

iOS Mobile Device Management Client : 1.3.0 (poprzednia wersja)

Android Mobile Device Management Client: 6.17.1.5 (poprzednia wersja)

Linux Communication Client: 6.38.39165.20090 (poprzednia wersja)

Linux Comodo Client – Security: 2.3.1.540 (poprzednia wersja)