Comodo Dragon Platform wydanie 24 czerwiec 2022 r

Dragon Enterprise & Platform

NOWE FUNKCJE

 • Możliwość oznaczania platformy białymi etykietami dla partnerów Comodo
 • Wsparcie dla mapowania reguł alertów do frameworku MITRE ATT&CK
 • Scentralizowany dostęp do dzienników działań containmentu (Sandboxa)
 • Nowa widoczność zawartości skryptów zapewniająca scentralizowaną analizę zawartości
  skryptów tworzonych przez nieznane procesy
 • Nowe metryki podsumowujące klientów w zakładce Managed Security

ULEPSZENIA

 • Usprawniona struktura menu
 • Mechanizm oceny plików i mechanizm raportowania użyteczność
 • Komunikacja z agentami/kompatybilność
 • Składany panel zapytań w SIEM
 • Tablica podsumowująca dla klientów MDR
 • Obsługa prawidłowego adresu e-mail użytkowników portalu pomocy technicznej dla powiadomień MDR

POPRAWKI BŁĘDÓW

 • Naprawiono problem polegający na tym, że tytuły podmenu nie zmieniały się po otwarciu innej strony

 

Ulepszenia zabezpieczeń

NOWE FUNKCJE

 • Wykrywanie uruchomienia skryptów makro
 • Możliwość dodania/przesłania/analizy pliku(ów) z portalu
 • Ochrona hasłem narzędzia do usuwania agenta Comodo

ULEPSZENIA

 • Dodano szczegóły dotyczące powiadomień e-mail o wykryciu złośliwego oprogramowania
 • Wprowadzono nową możliwość sortowania wersji antywirusowych AV DB w sekcji Endpoint Security Status

 

Zarządzanie urządzeniami i licencjonowanie

NOWE FUNKCJE

 • Automatyczne licencjonowanie i dystrybucja
 • Śledzenie postępu aktualizacji agenta
 • Dodanie obsługiwanej wersji systemu operacyjnego i platformy w nazwie agenta Instalator i zbiorczego pakietu instalacyjnego
 • Wprowadzono obsługę systemu Android 12 KNOX
 • Możliwość dodawania notatek i znaczników do urządzeń
 • Funkcja eksportu dla listy podatności w Zarządzaniu podatnościami
 • Nowa funkcja umożliwiająca proces kopiowania i wklejania na ekranie blokady Windows podczas sesji Comodo Remote Control
 • Dodano możliwość wyszukiwania w Comodo Remote Control na podstawie „zalogowanej nazwy użytkownika”

USPRAWNIENIA

 • Poprawiono planowanie okna serwisowego, umożliwiając, aby czas zakończenia przypadał na następny dzień
  dzień

 

Secure Email Gateway

POPRAWKI BŁĘDÓW

 • Naprawiono problem braku funkcji Archiwum podczas aktywnej licencji próbnej
 • Naprawiono problem nieprawidłowego wyświetlania chińskich znaków