Aktualizacja Comodo ITSM z 21.10.2017

Comodo wprowadziło kolejną aktualizację platformy Comodo One oraz konsoli ITSM. Do najważniejszych zmian i nowości należą:

– stary moduł Patch Management dostępny w Comodo One jako samodzielny moduł został wyłączony na stałe. Na obecną chwilę można zdalnie aktualizować tylko systemy Windows oraz oprogramowanie firm trzecich na nich się znajdujące bezpośrednio z konsoli ITSM,

aplikacja RMM została wyłączona dla nowych użytkowników. To znaczy, że dotychczasowi użytkownicy będą nadal mieć w konsoli ITSM możliwość zainstalowania na stacjach roboczych agenta RMM i łączyć się z nimi za pomocą starej już i nie rozwijanej aplikacji RMM Administration Console. Natomiast nowi użytkownicy którzy dopiero teraz zarejestrują konto w Comodo One tej możliwości już nie otrzymają. Producent kończy rozwijanie i wsparcie dla tej aplikacji,

– zdalny pulpit za pomocą aplikacji Comodo Remote Control działa teraz również z urządzeniami macOS X,

– od teraz można również ograniczyć dostęp administratorom do nie tylko konkretnych urządzeń z firmy jako grupy głównej ale i również podgrup. Na przykład administrator konkretnego działu firmy będzie zarządzać tylko tą częścią urządzeń w swojej firmie na jaką pozwoli mu główny administrator,

– poprawiono wydajność baz danych po ostatnich brakach dostępu do konsoli ITSM. Przez zbyt duże obciążenie serwerów producenta usługa była niedostępna. Producent zapewnia również szybsze działanie konsoli,

– zaktualizowano agenta konsoli, program antywirusowy Comodo oraz Comodo Remote Control poprawiając problemy przede wszystkim z antywirusem który powodował zatrzymywanie usług systemowych,

– w konsoli ITSM producent dodał 75 nowych procedur (skryptów) za pomocą których administrator może wykonywać nowe czynności zdalnie,

– od tej wersji w konsoli ITSM urządzenia zgłaszają się do konsoli pod trzema statusami:

  • Szary: Offline. Urządzenie nie jest dostępne
  • Niebieski: połączony. Konfiguracja usługi z portalem. Polecenia i wiadomości są wysyłane w krótkim czasie.
  • Zielony: Online. Urządzenie obsługuje transakcję bezpośrednio, wszystkie polecenia są wysyłane do urządzenia w sekundach, a użytkownik może sterować urządzeniem pulpitem zdalnym.