Aktualizacja Comodo ITSM z 05.05.2018

Comodo wprowadziło kolejną aktualizację platformy Comodo One oraz konsoli ITSM. Do najważniejszych zmian i nowości należą:

– nowa zakładka w konsoli – „Windows Application Store” umożliwiająca zdalne instalowanie aplikacji na komputerach z systemami Windows. W bazie jest obecnie ponad 300 popularnych aplikacji które administrator może instalować jednym kliknięciem. Lista aplikacji umożliwia również wyświetlanie informacji na ilu stacjach i w jakiej wersji są zainstalowane konkretne aplikacje.

– możliwość skonfigurowania w profilu opcji związanych z aktualizacją antywirusa Comodo Client – Security.

– dodano możliwość monitorowania w logach audytowych konsoli wykonywania procedur (skryptów).

– możliwość stosowania własnych nazw urządzeń w konsoli dłuższych niż 15 znaków.

– możliwość ukrywania i ponownego pokazywania aktualizacji dla systemów Windows na głównej karcie aktualizacji globalnych (Applications -> Patch Management).

– dodano możliwość eksportowania do pliku danych z zakładek: Device List, Patch Management – Operating System. Wyeksportowane dane będą dostępne w zakładce Dashboard -> Reports.

– dodano widok zewnętrznego adresu IP urządzenia w podsumowaniu Device Details -> Summary section.

– do tego jak zwykle przy aktualizacji nowe wersje agenta do komunikacji z konsolą (Comodo Client – Communication), programu antywirusowego (Comodo Client – Security; aktualizacja zaplanowana na 10.05.2018) i klienta do zdalnego pulpitu (Comodo Remote Control) wprowadzające poprawki stabilności i wydajności.