Aktualizacja Comodo 01.12.18r.

Comodo wprowadziło kolejną aktualizację platformy ITarian oraz konsoli EM. Do najważniejszych zmian i nowości należą:

Aktualizacja EM:

 1. Wsparcie dla systemów Android 9, iOS 12 oraz Ubuntu 18.
 2. Prace na grupach folderów są zapisywane w logach audytowych.
 3. Możliwość exportu podsumowania konkretnego komputera.
 4. Instrukcję jak zainstalować agenta na iOS oraz macOS są listowane osobno.

Aktualizacja ITarian:

 1. Na głównej stronie została dodana zakładka Endpoint Patching Status.
 2. Administrator może teraz konfigurować
  1. Długość podczas jakiej administrator nie będzie mógł się zalogować po wpisaniu nieprawidłowego hasła 5 razy.
  2. Maksymalna długość sesji zalogowanego użytkownika.
  3. Maksymalna długość ważności hasła zanim użytkownik będzie musiał je zmienić.

Najnowsze wersję oprogramowania Comodo.

 1. Comodo Client Comunication 6.24.20361.18120
 2. Comodo Client Security 10.7.0.6981
 3. Remote Control 6.24.20021.18120