Aktualizacja Comodo 11.09.2019r.

Comodo wprowadziło kolejną aktualizację konsoli EM. Do najważniejszych zmian i nowości należą:

Aktualizacja EM:

 • Zmieniony interfejs w procesie dodawania urządzenia. Dołączanie nowych urządzeń wraz z antywirusem w jednym kreatorze.
 • Apple DEP Integration
 • Endpoint Manager od teraz wspiera program DEP (Apple Device Enrollment Program). Funkcja ta ułatwia proces rejestracji i zarządzania urządzeniami MAC/ iOS
 • Począwszy od wersji wrześniowej aktualizacji urządzenia iOS zarządzane przez DEP będą automatycznie sychronizowane z Endpoint Managerem.
 • Po więcej informacji o Apple DEP, proszę odwiedzić: https://www.apple.com/business/site/docs/DEP_Guide.pdf

Aktualizacja bezpieczeństwa :

 • Logi z wirtualnego pulpitu w zakładce Event View w sekcji Security Dashboards
 • Status „wirtualnego pulpitu” w zakładce „Device List”
 • Od teraz dodana jest kolumna „Virtual Desktop” pozwala ona na sprawdzenie trzech stanów:
  • Wirtualny pulpit jest uruchomiony
  • Wirtualny pulpit nie jest uruchomiony
  • Wirtualny pulpit nie jest wspierany
 • Wyłączanie skanowania w czasie rzeczywistym plików sieciowych – Profil Mac OS
 • Skanowanie antywirusowe w czasie rzeczywistym jest od teraz opcjonalne dla elementów współdzielonych na dyskach sieciowech
 • Dodano hierarchię urządzeń w sekcji „Security Dashboard”, która umożliwia przeglądanie logów na określonej grupie urządzeń.

Zdalny dostęp:

 • Nowa funkcja pozwala na „ciche” podłączenie i zarządzanie usługami lokalnymi
 • Dodano obsługę wielu języków dla aplikacji „Remote Control”
 • Naprawiono błędy typu „Takeover error”
 • Monitorowanie SNMP
 • Od teraz można używać monitorowania/zarządzania urządzeniami przez protokół SNMP
 • Zarządzanie urządzeniami znalezione w sieciowe.
 • Tworzenie profilów dla urządzeń sieciowych.
 • Tworzenie monitorów dla urządzeń sieciowych.
 • Automatyczne podpięcie dla urządzeń sieciowych
 • Od teraz można zdefiniować automatycznej rejestracji dla urządzeń znalezionych w sieci „Network discoveries”
 • Bardziej przejrzyste, filtrowane i eksportowane dzienniki procedur
 • Naprawiono problem z generowaniem fałszywych raportów z monitorem miejsca na dysku.

Patch Management:

 • Widoczność CVE
 • Od teraz można wyświetlić szczegóły CVE dotyczące problemów mających wpływ na urządzenie.
 • Naprawiono problemy:
  • generowaniem błędów podczas aktualizacji aplikacji firm trzecich
  • widocznością liczby zainstalowanych/odinstalowanych aktualizacji

Comodo Client Security:

 • Filtrowanie stron, nowa funkcja automatycznie wykrywa i blokuje szkodliwe strony, ulepszając bezpieczeństwo „online” dla użytkowników końcowych.
 • Szczegółowe logowanie procesów. Od teraz logi CCS wskazują proces główny aplikacji blokowanej przez moduł piaskownicy.
 • Monitorowanie „Makro skryptów”
 • Poprawki/Ulepszenia
 • Komunikat potwierdzenia podczas próby wyjścia z wirtualnego pulpitu, maksymalny czas wygaśnięcia sesji pulpitu wirtualnego wynosi 24 godziny.
 • %USERPROFILE%\Downloads\* – folder został usunięty z grupy plików „Shared Spaces”
 • Ulepszenie możliwości raportowania. Spis sprzętu, historia skanowania antywirusowego, raporty o ryzyku związanych z zagrożeniami. Nowe raporty można znaleźć w zakładce „Dashboard” -> „Reports”.