Nowości w Comodo Dragon Enterprise (25 maja 2022 r.)

POPRAWKI BŁĘDÓW

  • Naprawiono puste widżety dla wykrywania złośliwego oprogramowania przez hash, wykrywanie złośliwego oprogramowania przez punkt końcowy i alerty przez punkt końcowy w problemie z pulpitem nawigacyjnym.
  • Naprawiono problem z uwierzytelnianiem na stronie logowania.
  • Naprawiono problem z nieobecną liczbą zdarzeń i nieprzetworzonymi informacjami o rozmiarze dziennika w raportach tygodniowych.
  • Naprawiono problem z niepoprawną listą urządzeń w portalu EM.