Aktualizacja Comodo 17.06.2021r.

Aktualizacja 17.06.21r.

Comodo wprowadziło kolejną aktualizację platformy ITarian oraz konsoli EM. Zmiany i nowości zobaczysz poniżej.

Endpoint Manager Core

Nowe funkcje

 • Android 11 KNOX jest teraz w pełni obsługiwany przez Endpoint Manager.
 • Ubuntu 21.04 jest teraz w pełni obsługiwany przez Endpoint Manager.
 • Opis modelu cenowego został dodany do strony Prognozy Rachunków (Bill Forecast).

Ulepszenia

 • Google Chrome i Galaxy Store mogą być zarządzane przez Listę aplikacji mobilnych (Mobile Applications).

Poprawki błędów

 • Naprawiono problem z niemożnością odinstalowania aplikacji z inwentarza oprogramowania (software inventory).
 • Naprawiono problem braku logów Comodo Client – Security na portalu Endpoint Manager.
 • Naprawiono problem braku wyświetlania nazwy systemu operacyjnego dla urządzeń z systemem Android podczas eksportu listy urządzeń.

Bezpieczeństwo

Ulepszenia

 • Opcja HIPS „Twórz reguły dla bezpiecznych aplikacji” jest domyślnie wyłączona dla wszystkich predefiniowanych profili Endpoint Manager.
 • Konfiguracje filtrowania stron internetowych są wyłączone podczas przetwarzania profilu EM.
 • Reguła Block Malicious files została dodana do trybu podstawowego (baseline mode) Containment.

Poprawki błędów

 • Naprawiono problem niemożności zmiany klasyfikacji plików w Autoruns poprzez Portal Endpoint Manager.

Data Loss Prevention

 • Dodane zostały dodatkowe predefiniowane wzorce.
  • Turkish Nationality ID Number

Zdalne monitorowanie i zarządzanie

Poprawki błędów

 • Naprawiono błąd powodujący niepowodzenie procedury z nieznanych przyczyn tuż po jej uruchomieniu.

Patch Management

Poprawki błędów

 • Naprawiono problem niemożności odinstalowania aktualizacji zbiorczych (KB5000802).

Remote Control

Nowe funkcje

 • Możliwość łączenia się z różnymi urządzeniami poprzez RC dla użytkowników podłączonych do serwera RDS, którzy używają RC w tym samym czasie

Remote Control obsługuje teraz wielu użytkowników, którzy są podłączeni do serwera RDS, aby połączyć się z różnymi punktami końcowymi w tym samym czasie za pomocą Remote Control

Poprawki błędów

 • Naprawiono problem polegający na tym, że znaki akcentowane nie były wpisywane zgodnie z oczekiwaniami na urządzeniu docelowym za pośrednictwem połączenia RC.

Comodo Client Security

Windows

Nowe funkcje

 • Wprowadzono zmiany infrastrukturalne polegające na przeniesieniu logów detekcji osadzonego kodu do innej zakładki w Kontroli aplikacji z możliwością odpytywania zawartości skryptu na żądanie.

Poprawki błędów

 • Naprawiono problem z klientem Comodo Client – Security, który nie wykrywa osadzonego kodu w autoruns, jeśli interpreter został zmieniony.
 • Naprawiono problem z pełnym skanowaniem Comodo Client – Security, które jest przerywane po ~10 minutach.
 • Naprawiono problem z nieprawidłową nazwą procesu dodawaną do rejestru przez program Comodo Client – Security.
 • Naprawiono problem z filtrowaniem stron internetowych blokującym nieprawidłowe aplikacje.
 • Naprawiono problem z zawieszaniem się cavwp.exe na Terminal Server 2008R2 z najnowszą wersją Comodo Client – Security 12.0.0.7959.
 • Naprawiono problem niedziałającej klawiatury po dezinstalacji CCS.
 • Naprawiono problem z Comodo Client -Security v.12.7.1.8539 powodujący Bugcheck 0xCA na Windows Server 2019.
 • Naprawiono problem z diagnostyką Comodo Client – Security v.12.6 z błędami.

DATA LOSS PREVENTION:

 • Możliwość odświeżania podczas skanowania Discovery

Możliwość odświeżania listy skanowania Discovery podczas trwania skanowania.

 • Ulepszenia zasad dotyczących pamięci wymiennej

Możliwości wykrywania nośników wymiennych zostały rozszerzone o następujące typy nośników wymiennych:

 • External HDDs /SSDs
 • Optical Devices (CD/DVD)
 • SD, Micro SD Cards, SDXC-SDHC cards
 • eSata removable drives
 • FireWire connected devices
 • Devices using MTP protocol

Portal

Nowe funkcje

 • Ulepszenia bezpieczeństwa konta
  • Użytkownik może zmienić opcję dla 2FA pomiędzy Authenticatorem a Kodem SMS.
  • Odpowiedzi na pytania bezpieczeństwa pokazują teraz tylko początkowy znak, a pozostałe są ukryte.
  • Możliwość definiowania okresów, aby wymusić zmianę hasła.
 • Dragon Platform oferuje już domyślnie SIEM
  • Teraz możesz w pełni korzystać z 100% integracji Comodo SIEM w ramach Dragon Platform.

Poprawki błędów

APPENDIX

Nowe wersje klienta:

Windows Communication Client : 6.41.40474.21060

Windows Comodo Client – Security:v12.8.0.8595

Windows Remote Control :6.41.40231.21060

Endpoint Detection and Response: 2.3.0.195 (poprzednia)

macOS Communication Client: 6.41.40230.21060

macOS Comodo Client – Security : 2.4.4.897 (poprzednia)

macOS Remote Control: 6.41.40232.21060

iOS Mobile Device Management Client : 1.3.0 (poprzednia)

Android Mobile Device Management Client: 6.17.1.5

Linux Communication Client: 6.38.39165.20090 (poprzednia)

Linux Comodo Client – Security: 2.3.1.540 (poprzednia)