Aktualizacja Comodo ITSM z 23.12.2017

Comodo wprowadziło kolejną aktualizację platformy Comodo One oraz konsoli ITSM. Do najważniejszych zmian i nowości należą:

– nowe funkcje audytorskie w konsoli ITSM w postaci logów czynności wykonywanych przez administratorów. Teraz można śledzić który administrator jakie czynności wykonywał w konsoli, np. wykonanie procedury na konkretnej stacji roboczej, aktualizacja antywirusa itp.

– nowe opcje informujące o podłączeniu się zdalnym pulpitem w profilu. Od teraz można ustawić w profilu:

  • „ciche podłączenie” – bez żadnego komunikatu,
  • wyświetlenie informacji z pytaniem o zezwolenie podłączenia administratora zdalnym pulpitem i po np. 30 sekundach braku reakcji użytkownika zezwolenie na podłączenie,
  • wyświetlenie informacji z pytaniem o zezwolenie podłączenia administratora zdalnym pulpitem i po np. 30 sekundach braku reakcji użytkownika zabronienie na podłączenie,
  • brak możliwości podłączenia się zdalnym pulpitem.

Do drugiej i trzeciej opcji można teraz napisać własny komunikat który pojawi się użytkownikowi na monitorze przed podłączeniem administratora.

– możliwość importowania z podfolderów użytkowników Active Directory poprzez LDAP. Wcześniej można było tylko z folderów.

– powiększona pula aplikacji firm trzecich do aktualizacji zdalnej za pomocą Patch Management do ponad 250.

– wydane zostały jak zawsze nowe wersje agenta do komunikacji, Comodo Remote Control oraz antywirusa. Najważniejsze naprawy problemów to:

  • naprawa stabilności połączenia agenta z konsolą,
  • naprawa zawieszania się komputera po podłączeniu urządzeń USB (pendrive) przy stosowaniu blokowania urządzeń,
  • naprawa widoku urządzeń offline w Comodo Remote Control jeśli były online w konsoli,
  • naprawa blokowania urządzeń na systemach Windows XP – potrafiła nie działać,
  • naprawa problemu ze sterownikiem Comodo Firewall w interfejsie sieciowych co blokowało połączenie z internetem – częsta przypadłość na Windows 10.