Aktualizacja Comodo ITSM z 14.07.2018

Comodo wprowadziło kolejną aktualizację platformy Comodo One oraz konsoli ITSM. Do najważniejszych zmian i nowości należą:

– w konsoli ITSM dostępne są nowe profile:

 • Windows – Security Level 1 Profile” zastępuje „Optimum Windows Profile”
 1. nowe ustawienie – HIPS jest włączony w trybie „Safe Mode” + „Allow Request” jest aktywne. Oznacza to, że profil będzie monitorował krytyczne działania systemu operacyjnego w celu ochrony punktów końcowych przed szkodliwymi działaniami.
 2. jeśli w konsoli nie został ustawiony określony profil jako domyślny, będzie to domyślny profil w konsoli ITSM, tak jak wcześniej był „Optimum Windows Profile”.
 • Windows – Security Level 2 Profile” zastępuje „Hardened Windows Profile”  – nowe ustawienie – HIPS jest włączony, w trybie „Safe Mode” + „Block Request” jest aktywne.
 1. nowe ustawienie – w sekcji „Containment” jest aktywna opcja „Log when this action is performed”.
 • Windows – Security Level 3 Profile” – nowy profil z najwyższymi ustawieniami zabezpieczeń. Oparty jest on na profilu poziomu 2 o następujące dodatkowe ustawienia zabezpieczeń:  – Ustawienia HIPS – Wszystkie interpretery są włączone w „Heuristic Command Line Analysis” i „Embedded Code Detection”. Zapewnia to ścisłe monitorowanie podejrzanych działań.
 1. Ustawienia antywirusa – opcja „Use Cloud While Scanning” jest domyślnie włączona w trybie „Full Scan”. Baza danych w chmurze jest najbardziej aktualną wersją bazy wirusów, więc skany antywirusowe są bardziej dokładne. Oznacza to również, że CCS jest w stanie wykryć złośliwe oprogramowanie, nawet jeśli lokalna baza danych jest nieaktualna.
 • Windows – Security Level 1 Profile [Former Standard Profile]” zastępuje profil „Standard Windows”  – Ten sam poziom ochrony jak w profilu poziomu bezpieczeństwa 1 dla punktów końcowych z wcześniejszym profilem standardowym.

File Explorer – beta – możliwość przeglądania folderów i plików na komputerach za pośrednictwem konsoli ITSM. Zaprojektowany został specjalnie dla plików log i tekstowych. Pamiętać należy, że limit plików wynosi 50 MB. Ustawienia i uprawnienia ról dla administratorów konsoli będą dostępne w następnej aktualizacji. Transfer plików przez Comodo Remote Control nadejdzie w aktualizacjach jesiennych.

– możliwość eksportowania do pliku CSV kolejnych list z konsoli:

 • Alerts list
 • Android Store list
 • iOS Store list
 • Mobile Applications list
 • Next Gen Sandbox list
 • Procedures list
 • Profiles list
 • Role Management list (roles and users)
 • User Group list

– nowa funkcja w konsoli: dane komputerów w czasie rzeczywistym – administratorzy mogą teraz wyświetlać dane w czasie rzeczywistym na temat wykorzystania procesora, pamięci RAM, sieci i dysku na urządzeniu. Kliknij „Devices” -> „Device List” -> otwórz urządzenie -> „Summary” -> „Perfomance Metrics”. Szczegóły są odświeżane co 30 sekund.

– nowa funkcja w konsoli: Global Software Inventory – administratorzy mogą teraz łatwo śledzić wszystkie oprogramowanie i aplikacje zainstalowane na dowolnym urządzeniu. Aplikacje mogą być filtrowane przez dostawcę, tytuł oprogramowania i kategorię oprogramowania.

– nowa funkcja w konsoli: możliwość odinstalowywania aplikacji z systemów Windows – administratorzy mogą teraz odinstalować aplikację z inwentarza oprogramowania określonego urządzenia.

– do tego jak zwykle przy aktualizacji nowe wersje agenta do komunikacji z konsolą (Comodo Client – Communication) i klienta do zdalnego pulpitu (Comodo Remote Control) wprowadzające poprawki stabilności i wydajności oraz naprawy drobnych błędów.